Site - header

 

Atraktivita obci_obsah

 

Atraktivita obcí České republiky

 

Aplikace atraktivita obcí České republiky ukazuje výsledky ohodnocení jednotlivých obcí na základě vybraných statistických dat. Aplikace v současné vychází z 37 volně dostupných datových sad, které jsou rozdělené do pěti skupin vycházejících ze systému Sustainable Developemnt Goals (SDG), který publikuje Organizace spojených národů. Uživatel si může v aplikaci zvolit váhu (významnost) jednotlivých skupin dat (SDG) a zapnout či vypnout jednotlivé vstupní datové sady. K dispozici jsou tři typy výstupů: index kombinující všechny vstupní data, hiererachické a nehierarchické klastry ukazující oblasti s podobnými vlastnostmi. Uživatel tak může nejen porovnávat atraktivitu jednotlivých obcí, ale také vyhledávat homogenní regiony nebo podobné oblasti.

 

Aplikace je dostupná na této adrese: https://hub.polirural.eu/hsl-ng/rural-attractiveness-cz/