Skip navigation

| Petr Uhlíř

Agrihub INSPIRE Hackathon 2022: VÝSLEDKY

Po více než dvou měsících hackování byl Agrihub INSPIRE Hackathon 2022 ukončen závěrečnou prezentací výsledků a slavnostním předáváním cen. Členové poroty

  • Emilija Oreščanin (BioSense Institute)
  • Bente Lilja Bye (BLB)
  • Sjaak Wolfert (Wageningen Economic Research)
  • Jesus Maria Estrada Villegas (Tragsa)
  • John O’Flaherty (MAC)
  • Janek Wágner (The Ministry of Labour and Social Affairs)

vyhlásili následující vítěze hackathonu:

1. místo – Challenge #9  A new social space for geographic information sharing and education – this is a new kind of portal primarily for geographic data that allows easy participation of citizens, students and others and supports easy content creation. In doing so, it builds on the principles of INSPIRE and GEO.

2. místo – Challenge #11 Automating the calculation of management zones based on yield potential – this is a method that will make it easier to prepare basemaps for farmers based on analysis of historical imagery

3. místo – Challenge #13 Agro Environmental Services – Uptake of Copernicus and INSPIRE to support agri – food and environmental opportunities

Všem vítězným týmům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za skvělou práci! Uvidíme se u dalšího INSPIRE Hackathonu!