Skip navigation

| Petr Uhlíř

Agrihub INSPIRE Hackathon 2022

AgriHub INSPIRE Hackathon je 20. INSPIRE Hackathon pořádaný Plan4All, letos v rámci projektu AgriHub CZ&SK financovaného z projektu SmartAgriHubs H2020. Vychází z tradičního modelu INSPIRE Hackathon, což znamená, že nejde o jednu akci, ale o proces zaměřený na efektivní využití výsledků předchozích hackathonů zaměřených na vývoj nových inovací. V tomto hackathonu tedy navážeme nejen na Agrihub INSPIRE Hackathon 2021, který definoval celkem 8 výzev zaměřených na podporu digitálních inovačních center v ČR a SR, ale zaměříme se například i na další rozvoj of Open Land Use for Africa nebo aplikaci umožňující tvorbu aplikačních map.

Zapojit se do HACKATHONU

Pro účastníky je hlavním přínosem INSPIRE hackathonu možnost zapojit se a stát se členem mezinárodní znalostní komunity. Účastníci INSPIRE Hackathonu obdrží diplom dokládající a potvrzující jejich aktivní účast. Nejlepším třem týmům, které vybere porota na základě souboru předem definovaných kritérií, je nabídnuta možnost přispět do recenzovaných článků a citovatelných publikací dokumentujících výstupy a výsledky akcí. Doufáme, že toto trvalé dědictví promítne jejich cestu kariérního růstu.

Během měsíců dubna a května, kdy bude hackathon probíhat, nabízíme jedinečnou příležitost vyzkoušet naše nové technologie a infrastrukturu, která bude otevřena všem vývojářům. Technologie budou zároveň k dispozici pro aplikaci a integraci do jednotlivých výzev dle vlastního uvážení a zkušeností. INSPIRE Hackathon otevírá příležitosti ke spolupráci na vývoji různých řešení s účastníky z celého světa a zároveň nabízí všem možnost obohatit své vlastní zkušenosti.

ÚČAST A REGISTRACE

Pro každý INSPIRE hackathon je předem definováno několik výzev. Účastníci hackathonu hledají řešení těchto výzev pod vedením jednoho nebo více mentorů. Úkolem mentorů je koordinovat týmovou práci v rámci výzvy, zajistit komunikaci v týmu a zajistit, aby výsledky týmu byly prezentovány na závěrečné virtuální akci, která ukončí hackathon. Všechny výsledky pak budou zveřejněny a integrovány na www.agrihub.cz a www.agrihub.sk.

Postupně se lze zúčastnit celkem 16 publikovaných výzev. Můžete si vybrat jednu, několik nebo všechny. Je to na tobě!

Registrace do výzev je otevřena! Registrujte se na hackathon ZDE.

Tento hackathon má dvě virtuální fáze. V první fázi INSPIRE Hackathonu hackujeme a brainstormujeme inovativní nápady pod vedením zkušeného mentora. Komunikaci v rámci každého týmu zajistí virtuální schůzky, webináře a další komunikační prostředky jako Google Drive nebo Whatsapp. Mentor každé výzvy bude zodpovědný za komunikaci se členy týmu, kteří se k výzvě připojí.

Druhá virtuální fáze, kterou je virtuální workshop, uzavírá hackathon. Na tomto workshopu se setkáte s členy mezinárodní poroty a 5 nejlepšími výsledky hackathonu. Termín se ještě určí. Všechny týmy účastnící se hackathonu budou vyzvány, aby natočily 10minutové video prezentující výsledky výzvy. Tato videa nejen uvidí porota, ale budou také zveřejněna online a usnadní široké veřejnosti vybrat 3 vítězná řešení.

Zapojit se do HACKATHONU

ČASOVÁ OSA

 • Zahájení registrace – 28. března 2022
 • Virtuální hackathon – 1. dubna 2022 – 20. května 2022
 • Příprava videoprezentací výsledků a závěrečných zpráv – do 20. května 2022
 • Závěrečný workshop a vyhlášení výsledků – TBD

LIST OF CHALLENGES

 1. Further development and testing of the application for creating application maps – this is the development of SmartAgriculture applications in agriculture and their massive testing directly by farmers
 2. Analytical tools for WhiteBoard – MapWhiteBoard is a completely new solution for map work, a kind of Google document for maps that allows collaborative work
 3. Food transport monitoring – this is about promoting local food and implementing quality monitoring during transport
 4. Climate analysis in the field – analysis of local sensor data in vegetation, it’s about understanding local climatic influences
 5. Analysis and visualization of sensor measurements – integration of AI technology and new interactive data visualization methods
 6. IoT and EO data integration – improving agricultural production prediction. This is a development of a solution that was selected last year in the WSIS competition as one of 90 global innovative solutions
 7. OLU4Africa – leveraging existing data for Africa and creating a single Land Use and Land Cover map for the whole Africa
 8. How to use and improve OLU 2.0 – OLU 2.0 is a new data model that not only incorporates Land Cover and Land Use, but allows for easy integration of local and regional data to create unique databases for landscape and regional process modelling. It can be used for modelling environmental processes, in agriculture but also for economic models
 9. A new social space for geographic information sharing and education – this is a new kind of portal primarily for geographic data that allows easy participation of citizens, students and others and supports easy content creation. In doing so, it builds on the principles of INSPIRE and GEO.
 10. Integrating QFild with the Innovation Hub – developing field data collection tools based on existing Open Source Software
 11. Automating the calculation of management zones based on yield potential – this is a method that will make it easier to prepare basemaps for farmers based on analysis of historical imagery
 12. Building a social space for Africa – similar to Experiment 9 with a focus on Africa
 13. Agro Environmental Services – Uptake of Copernicus and INSPIRE to support agri – food and environmental opportunities
 14. Irrigation management – Irrigation management will provide recommendation for integration of existing climatic, IoT and Copernicus data.
 15. Drones utilization for crop protection – Utilisation of drones for crop monitoring and application of pesticides/herbicides
 16. Analysis, processing and standardisation of data from agriculture machinery for easier utilization by farmers – Machinery monitoring challenge will provide the analysis, processing and standardization of data from the agricultural machinery and thus its easier utilization by farmers.