Skip navigation

| Petr Uhlíř

COVID-19 INSPIRE Hackathon 2020 vstupuje do závěrečné fáze!

COVID-19 INSPIRE Hackathon 2020, jehož cílem je vyvinout a sdílet řešení agri-food ekonomiky k vyvážení imperativů současnosti s požadavky budoucnosti, jde po dvouměsíčním hackování do závěrečné fáze naplánované na 19. listopadu ve 12:30!

Registrace!

V COVID-19 INSPIRE Hackathon se hackeři zabývali následujícími tématy:

  • Usnadnění přístupu k datům a službám pro snazší digitální inovaci v zemědělsko-potravinářském odvětví
  • Vzdělávání jednotlivců z jiných odvětví pro schopnost podpory zemědělsko-potravinářských podniků v době krize
  • Prognóza regionálních dodavatelů potravin, odchylek nebo nedostatků
  • Mobilizace zemědělské pracovní síly pro sklizeň
  • Regionální sladění nabídky a poptávky po čerstvých produktech v decentralizovaném prostředí

ZÍSKEJTE PŘEHLED VÝSLEDKŮ HACKATHONU:

  • COVID19 a zemědělství
  • Výsledky 13 různých výzev
  • Slavnostní vyhlášení

Zajímají vás výsledky hackathonů COVID-19 INSPIRE? Neváhejte se zaregistrovat na tuto závěrečnou prezentaci výsledků a slavnostní předávání cen!

Registrace!