Skip navigation

| Šárka Horáková

COVID 19 INSPIRE Hackathon

Předkládání návrhů výzev
S potěšením vám oznamujeme, že návrh Plan4all "COVID 19 INSPIRE Hackathon 2020" týkající se otevřené výzvy SmartAgriHubs k řešení problémů vyvolaných pandemií COVID 19 byl úspěšně přijat!

INSPIRE COVID 19 bude již 17. hackathonem organizovaný sdružením Plan4All ve spolupráci s CCSS a dalšími projekty H2020 včetně SmartAgriHubs. Bude založen na tradičním modelu INSPIRE Hackathon, což není jediná událost, je to proces, který je navržen tak, aby efektivně využíval dosažené výsledky předchozích hackathonů na vývoj nových inovací.

COVID 19 INSPIRE Hackathon 2020 vyvíjí a sdílí zemědělsko-potravinářská ekonomická řešení, která vyvažují imperativy současnosti s požadavky budoucnosti. Ve hře COVID 19 Hackathon se budeme věnovat dalším tématům:

Usnadnit přístup k údajům a službám pro snazší digitální inovace v zemědělsko-potravinářském odvětví / 3–4 očekávané výzvy
Vzdělávání jednotlivců z jiných odvětví, aby byli schopni podporovat zemědělsko-potravinářské podniky v krizi / 1 očekávaná výzva
Prognóza regionálních dodávek potravin, odchylek a / nebo nedostatků / 3-4 očekávané výzvy
Mobilizace zemědělské pracovní síly pro sklizeň / 1 - 2 očekávané výzvy
Regionální přizpůsobení nabídky a poptávky po čerstvých produktech v decentralizovaném prostředí / 1 očekávaná výzva

Hackathon je v současné době ve fázi přípravy související s definicemi výzev. Proto hledáme výzvy, které se budou zabývat výše uvedenými tématy.

Návrhy na výzvy týkající se COVID 19 INSPIRE Hackathon jsou otevřeny do 25. srpna 2020.

Vaše návrhy výzev zašlete ve formátu pdf na adresu hana.kubickova@plan4all.eu
Vícr informací najdete na stránách plan4all: https://www.plan4all.eu/2020/08/covid-19-inspire-hackathon-2020-call-for-challenge-proposals-deadline-extended/