Skip navigation

| Petr Uhlíř

Dotazník - SmartAgriHubs

SmartAgriHubs - výzvy a osvědčené postupy v celém evropském agro -technologickém ekosystému

SmartAgriHubs vytvořil tento průzkum, aby pomohl zjistit, jak si ekosystémy stojí v porovnání genderové rovnováhy.

Zejména genderová pracovní skupina SAH si přeje poskytnout ženám a mužům nástroje pro analýzu a komunikaci, aby mohli podniknout kroky v rámci svých vlastních agrotechnických souvislostí a implementovat řešení. S vaší účastí v tomto průzkumu můžeme lépe porozumět výzvám a osvědčeným postupům v celém našem evropském agro-technologickém ekosystému.

Dotazník k vyplnění