Skip navigation

| Petr Uhlíř

EIT Food zrychluje inovace s cílem vybudovat food systém

EIT Food zrychluje inovace s cílem vybudovat food systém vhodný pro budoucnost, který produkuje zdravé a udržitelné potraviny pro všechny

společnost EIT Food otevřela nové programy pro podporu startupů.

Programy jsou šité na míru a jsou otevřené pro začínající podnikatele v zemědělsko-potravinářském průmyslu, začínající podniky a začínající firmy, které chtějí rozvíjet své obchodní inovace.

Ve dnech 17. a 24. února (14:00 SEČ) se budou konat online informační schůzky pro startupy, které se chtějí o programech dozvědět více. Neváhejte se připojit k relaci a přepošlete pozvánku zainteresovaným startupům: https://bit.ly/3gqUHr4