Skip navigation

| Petr Uhlíř

Ohlédnutí za Otevřeným jarem 2021

Série webinářů Otevřeného jara je u konce a můžeme s radostí konstatovat, že to tedy byla jízda! Chtěli bychom poděkovat zejména Vám, všem našim posluchačům a divákům, za to, že jste nám věnovali svoji přízeň a po celé 4 měsíce jste nás pravidelně pouštěli do svých domovů. Velký dík patří také všem přenášejícím za to, že se Vám snažili předat co nejvíce našich zkušeností touto zajímavou online formou.

Podívejte se na krátké video, ve kterém se Karel Charvát ohlíží za celou akcí a shrnuje všechny podstatné výsledky. Ve videu se také dozvíte, co pro Vás plánujeme v následujících dnech a týdnech a seznámíte se s možnostmi, jak se i Vy můžete zapojit do spolupráce s námi.

Pokud jste nestihli některý z našich webinářů, veškeré záznamy naleznete ve Video archivu Otevřeného jara.