Skip navigation

| Petr Uhlíř

VIDEO – Webinář EUXDAT – Piloty 1
 

Zmeškali jste další webinář pořádaný v rámci Webinařů EUXDAT? Nevadí, máme pro vás záznam!

Pomozte nám prosím vyplněním dotazníku. Váš názor na projekt EUXDAT nás zajímá .

Dotazník

Agenda webináře:

Relevance EUXDAT projektu ke strategiím Farm to Fork a  Towards a Green Cap. Karel Charvát (CoO)
Strategie „Farm to Fork“ je zaměřena na řešení výzev a urychlení přechodu k udržitelným potravinovým systémům tak, aby bylo zajištěno, že pro současné i budoucí generace nebudou ohroženy ekonomické, sociální a environmentální základy pro zabezpečení potravin a výživy. Aby bylo možné realizovat náročný cíl Farm Fork Strategy, bude nutné zavést efektivní znalostní management. Poskytneme vám naše zkušenosti v oblasti technologické implementací systému řízení znalostí.

Analýza, monitorování a predikce klimatických rizik v oblasti plodin. Nicoletta Addimando, Christoph Ramshorn (meteoblue)

Kombinujeme lokální údaje o klimatu s informacemi o náchylnosti plodin na sucho a mráz v různých stadiích růstu. To nám umožňuje analyzovat, které plodiny jsou nejvhodnější pro dané místo, jenž ke ovlivněno změnou klimatu. Můžeme také sledovat rizika počasí pro plodiny, jak se odvíjí aktuální vegetační období, a předpovídat rizika počasí pro plodiny na 5 až 14 dní.

Diskuse a zpětná vazba. Karel Charvát (CoO), Jorge Lopez (ATOS)