Skip navigation

| Petr Uhlíř

Webinář EUXDAT – Pilot 3 – 27/10/2020, 2:30 PM CEST
27. 10. 2020, 2:30 PM CET

Program webináře

EUXDAT relevance towards Biodiversity. Karel Charvát (CoO) - 10 min

Lepší hospodaření s půdou a hospodaření s biodiverzitou jsou důležitou součástí  European Green a také UN Suspensible Development Goals. Webinář předvede, jak je možné pomocí infrastruktury EUXDAT zlepšit mapování využití půdy.

Open Land Use Map Scenario. Dimitri Kozhukh (Plan4all) - 35 min 

Na webináři představíme výstup pilotního projektu Open Land Use. Část bude věnována tvorbě Open Land Use Map, část věnovaná generování geomorfologických charakteristik objektů OLU (pozemků) a také automatické klasifikaci krajinného pokryvu / využití území ze snímků Sentinel-2.

Crop Monitoring Pilot. Dimitrios Moshou, Ioannis Navrozidis (CERTH) - 20 min

Ve webináři představíme výstup pilotního projektu Crop Monitoring. Část bude věnována tvorbě spektrálního indexu z pásem Sentinel-2, část věnovaná charakteristikám stresu plodin v olivových hájích a také automatické klasifikaci výskytu stresových chorob pomocí SVM ze snímků Sentinel-2.

Discussion and feedback analysis, Karel Charvát (CoO),  Jorge Lopez (ATOS) - 15 min

Pro webinář se prosím registruje

Here is a link to the webinar

Kontakt: Karel Charvat – charvat(at)wirelessinfo.cz

Nestihli jste některý z webinářů EUXDAT? nevadí, máme pro váš záznamy:

https://youtu.be/cthzkb3FgjU