Skip navigation

Plugin je rozšířením geografického informačního systému QGIS. Jedná se o klientskou aplikaci použitelnou jako poskytovatel mapové vrstvy pro server Layman. Hlavní myšlenkou je vytvářet, upravovat vrstvy a mapové kompozice na lokálních stanicích, které se nahrají na server. Může také načítat mapové kompozice / vrstvy v opačném směru jako klient služeb WMS a WFS. Pro použití je  nutná autorizace s nějákým z dostupných serverů liferay.

Plugin implementuje rest API Layman serveru. Dokumentace zde: https://github.com/jirik/layman/blob/master/doc/rest.md 

Aktuální verze pluginu:

https://gitlab.com/Vrobel/layman_qgis/-/blob/master/README.md

Plugin je rozšířením geografického informačního systému QGIS. Jedná se o klientskou aplikaci použitelnou jako poskytovatel mapové vrstvy pro server Layman. Hlavní myšlenkou je vytvářet, upravovat vrstvy a mapové kompozice na lokálních stanicích, které se nahrají na server. Může také načítat mapové kompozice / vrstvy v opačném směru jako klient služeb WMS a WFS. Pro použití je  nutná autorizace s nějákým z dostupných serverů liferay.

Technické informace

  • Podpora QGIS 3.0 a vyšší.
  • Ověřování OAuth2 proti serveru Liferay. Ověřování je platné 10 minut. Plugin automaticky každých 10 minut obnovuje autorizační tokeny.
  • Podporuje EPSG: 4326 (https://epsg.io/4326)
  • Vstupem může být jakýkoliv typ vektorové vrstvy (SHP, GeoJson, paměťová vrstva atd.).
  • Podpora české a anglické lokalizace.
  • Uložte symboliku na server ve formátu SLD.
  • Uložte místní symboliku ve formátu QML a SLD.
  • Zcela implementuje Layman rest API: https://github.com/jirik/layman/blob/master/doc/rest.md
  • Podpora nahrávání obrovských dat (větších než 1 MB) po jednotlivých částech.
  • Uložení kompozice mapy ve schématu vrstev HS: https://github.com/hslayers/hslayers-ng/wiki/Composition-schema

Podrobné informace o pluginu, pokyny k instalaci a příklady použití pluginu jsou ZDE

Plugin implementuje rest API Layman serveru. Dokumentace zde: https://github.com/jirik/layman/blob/master/doc/rest.md 

Aktuální verze pluginu:

https://gitlab.com/Vrobel/layman_qgis/-/blob/master/README.md