Skip navigation

V dnešním dynamickém zemědělském průmyslu je efektivní správa informací a znalostí na různých úrovních klíčová pro zajištění udržitelnosti a ekonomické efektivity. Tento proces zahrnuje pochopení a integraci dat z různých zdrojů a jejich převod na použitelné informace a znalosti, které mohou zemědělci využít k informovanému rozhodování. Rozdělení informačního řízení do tří základních úrovní – makro, podnikové a mikro – umožňuje lepší strukturalizaci a zpracování informací.

urovne_rizeni_znalosti

Makroúroveň Na makroúrovni se zemědělci musí orientovat v širokém spektru externích informací, které mohou mít přímý dopad na jejich podnikání. To zahrnuje:

 • Tržní trendy: Porozumění globálním a místním trendům cen, poptávky a nabídky.
 • Dotační programy: Informace o státních a mezinárodních programech podpory, které mohou zemědělce finančně podporovat.
 • Předpovědi počasí: Klíčové údaje pro rozhodování o osázení, sklizni a řízení rizik.
 • Globální dynamika: Důsledky mezinárodních událostí a politik na zemědělské trhy.
 • Sledovatelnostní systémy: Systémy zajišťující průhlednost původu a cesty produktů od farmy ke konečnému spotřebiteli.

Úroveň zemědělského podniku Tato úroveň se soustředí na interní aspekty zemědělského podniku, jako jsou:

 • Ekonomické modely: Použití finančních a ekonomických modelů pro efektivní správu zdrojů.
 • Plánování plodin: Rozhodování o tom, které plodiny pěstovat na základě tržních signálů a agronomických podmínek.
 • Systémy pro podporu rozhodování: Nástroje a software, které pomáhají v operativním i strategickém rozhodování.

Mikroúroveň Na mikroúrovni se pozornost zaměřuje na konkrétní operace na farmě, včetně:

 • Precizní zemědělství: Použití technologií pro zvýšení efektivity a snížení odpadu, například automatizované traktory nebo systémy pro přesné aplikace pesticidů.
 • Sběr dat: Sběr a analýza dat z polních senzorů, dronů a dalších zařízení.

Robotika: Nasazení robotických systémů pro sázení, sklizeň nebo zpracování plodin.

Firefly data interoperability in agriculture 41845

Interoperabilita jako kritický aspekt Aby bylo možné tyto informace spravovat efektivně a minimalizovat ruční zpracování a chyby, je nezbytná interoperabilita - schopnost různých informačních systémů a softwarových aplikací efektivně komunikovat a vyměňovat data. Interoperabilita umožňuje:

 • Integraci systémů: Sjednocení různých informačních systémů pro snadný přístup a analýzu dat.
 • Automatizaci procesů: Redukce manuální práce a zvyšování přesnosti a efektivity zpracování dat.
 • Lepší rozhodování: Rychlejší a informovanější rozhodnutí díky přístupu k komplexním a integrovaným datům.

Efektivní řízení informací a znalostí na všech úrovních zemědělského podniku je nezbytné pro přizpůsobení se měnícím tržním podmínkám a globálním výzvám, jako jsou klimatické změny nebo potravinová bezpečnost. Interoperabilita systémů je klíčová pro dosažení této efektivity a musí být zahrnuta do každého plánu pro budoucí rozvoj zemědělského sektoru.