Site - header

DataBIO Land

 

DataBIO Land

Zobrazení mapy využití půdy (Open Land Use) na digitálním modelu terénu v perspektivním pohledu. 3D vizualizace pomáhá k lepšímu a přirozenějšímu vnímání situace v terénu....