Site - header

 

Projekt Rostěnice

 

Projekt Rostěnice

 

Vizualizace geografických dat v 3D, která pomáhá zemědělcům k lepšímu pochopení využití půdy. Lze sledovat vztah mezi výnosností a topografií polí, svažitostí či orientací včetně indexu půdní vlhkosti...