Site - header

 

FIE 20

 

FIE20: Senzory pro monitorování podzemní vody a počasí

 

Vyvíjené řešení nabízí integraci různých druhů dat do jedné webové mapové aplikace využívané zemědělci, agronomy nebo dalšími společnostmi připravující doporučení pro zemědělství. Tato aplikace integruje např. data ze senzorů umístěných na farmě nebo na polích (integruje senzory od různých provozovatelů a převádí je do společného standardu pomocí české aplikace SensLog), poskytuje přehled dostupných tematických prostorových dat (půdní bloky, ochranná pásma, půdní mapy), pravidelně aktualizuje data z dálkového průzkumu země (optické nebo radarové snímky COPERNICUS Sentinel 1 a Sentinel 2 a z nich počítané vegetační nebo vlhkostní indexy) a samozřejmě přináší aktuální předpověď počasí i historická data pro vybranou farmu. Vyvíjené řešení zároveň nabízí širokou paletu různých analýz, ať už jsou to doporučení založená na počasí pro plánování zásahů na polích, výsadbu, nebo podklady založené na datech DPZ pro určování stavu vegetace, stanovení produkčních zón apod. Zde se plně využívá funkcionality Lesprojekt cloudu. Aplikace je unikátní tím, že integruje různá data a poskytuje na jejich základě různé služby, jedná se tudíž o jednoúčelové Apps.

Tato aplikace je dostupná na následujícím odkazu:

https://groundwater.smartagro.lv/