HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

„H2020 Agri-Tech Research in Europe“ online webinář

Zbývá jen 1 den k registraci na DEMETER & ATLAS H2020 webinář představující přehled # H2020 Agri-Tech Research v Evropě. Anglicky

Připoj se k nám:
18. června 2020
Webinář běží od 10:00 do 23:00 (CEST) (9:00 - 2:00 BST)
Webinář začíná přehledem nově vznikajících architektonických přístupů, implementací a standardizací. Poté diskutujeme o tom, jak zapojujeme skutečné koncové uživatele a zúčastněné strany prostřednictvím našich přístupů pro více uživatelů. Na závěr představujeme novým partnerům řadu příležitostí zapojit se do těchto vzrušujících projektů (prostřednictvím kaskádového financování).

Registrace zde: https://register.gotowebinar.com/register/4221739129465177355

Více informací a program: https://h2020-demeter.eu/h2020-agri-tech-research-in-europe-webinar-hosted-by-demeter-atlas/

 

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description