HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Agrihub INSPIRE Hackathon 2022: VÝSLEDKY

Po více než dvou měsících hackování byl Agrihub INSPIRE Hackathon 2022 ukončen závěrečnou prezentací výsledků a slavnostním předáváním cen. Členové poroty

  • Emilija Oreščanin (BioSense Institute)
  • Bente Lilja Bye (BLB)
  • Sjaak Wolfert (Wageningen Economic Research)
  • Jesus Maria Estrada Villegas (Tragsa)
  • John O’Flaherty (MAC)
  • Janek Wágner (The Ministry of Labour and Social Affairs)

vyhlásili následující vítěze hackathonu:

1. místo – Challenge #9  A new social space for geographic information sharing and education – this is a new kind of portal primarily for geographic data that allows easy participation of citizens, students and others and supports easy content creation. In doing so, it builds on the principles of INSPIRE and GEO.

2. místo – Challenge #11 Automating the calculation of management zones based on yield potential – this is a method that will make it easier to prepare basemaps for farmers based on analysis of historical imagery

3. místo – Challenge #13 Agro Environmental Services – Uptake of Copernicus and INSPIRE to support agri – food and environmental opportunities

Všem vítězným týmům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za skvělou práci! Uvidíme se u dalšího INSPIRE Hackathonu!

 

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description