HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Agrihub INSPIRE Hackathon: Challenge #4 Irrigation management

The challenge is focused on the calculation of the water reservoir storage capacity based on the DEM of reservoir bottom and current water level with the incorporating the water reservoir watershed parameters and precipitation forecast. The input data should be stored and processed in WebGIS server platforms (GeoServer, PostGIS).

As the farmers are pumping out the water from reservoir, the water storage is decreasing and the water level is descending. The water level elevation can be surveyed with existing prototype of ultrasonic sensor that stores the currently measured and calculated water level elevation in database and with the use of reservoir DEM we can calculate the current amount of water in reservoir.

As the longer periods of droughts are presumed worldwide (climate change in progress), the amount of available irrigation water is crucial. If we would be able to incorporate the data from watershed (watershed terrain slopes, land use, soil types, etc.) and the prediction of precipitation (weather forecast), we can predict the amount of water that will flow to reservoir during drought period and during/after rain event. This would help the farmer to manage the usage of remaining water amount in reservoir by altering the uptake of water for irrigation.

Provided data:

  • Reservoir bottom DEM and Reservoir watershed DEM, Soil map – georeferenced GeoTIFF data
  • Current water level – current value stored in the database – this will be only simulation of real operation as the water level sensor will not be deployed in real conditions

Data to provide by participants:

INSPIRE data suitable for rain forecast (optionally other meteorological data reqired for possible more precise hydrological models), Land use (e.g. CORINE dataset, Satellite imagery and its products) and so on.

We are looking for participants that are familiar with GIS modelling and hydrology (surface runoff modelling) and Web/WebGIS coding (GeoServer, PostGIS, web map libraries such as Leaflet, OpenLayers).

The registration for the challenges is open! Are you interested in extending current experiments available at Slovak Agrihub?

Register for this hackathon challenge


Figure 1: Elevation data of reservoir bottom and reservoir watersheshed


Figure 2: WebGIS map of water reservoir – usable on computer or in the field with cellphone


Figure 3: Sensor and communication unit to provide the current water level elevation survey

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description