HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Agrihub INSPIRE Hackathon: Challenge #5 Extreme weather

Recent advancement in predictive skill and spatio-temporal resolution of short-term forecasts as well as availability of seasonal weather forecasts can provide additional assets in crop management optimization and significantly contribute to reducing the negative impact of extreme weather.

The main focus of this activity is to build dedicated downstream services based on Copernicus EMS (CEMS), Atmosphere (CAMS) and Climate Change (C3S). CEMS provides already free access to flood, forest fire and drought early warning and monitoring. Copernicus Atmosphere and Climate Change service holds freely available estimates of important climate indices for past, present and future climate conditions which could be exploited also in the domain of agriculture. Accessing this data and building agriculture-oriented services is likely not feasible for small user groups or single users. Therefore, SmartAgriHub could provide a single-entry port and co-design eco-system for shaping, implementation and integration of such a service.

Challenge will include: 

  • Exploitation of the possible use of Copernicus Emergency Management services including European Flood Awareness System and European Drought Observatory 
  • Integration of the information from volunteer observatories of extreme events repositories to provide additional source of information to be assimilated with traditional observations available or to complement missing observations (e.g., hail) to be used for e.g., insurance claims. 
  • Integration of VGIs and citizen science data to validate/assimilate/train remove observations (e.g., crop diseases, grow monitoring)


Picture 1: CEMS Data AccessPicture 2: CAMS Data Catalogue


Picture 3: CAMS Daily Analyses and Forecasts


Picture 4: C3S Data Store Toolbox


Picture 5: C3S Data Store API

Whom do we search for? What skills should the participant have?

  • SMEs and/or research teams coming from academia, RTOs as well as larger companies able to build API, data models, and, as a result, solutions that could be used as an early-warning system related to extreme weather for small user groups or individual farmers.
  • The participants should be familiar or be able to work with Copernicus EMS (CEMS), Atmosphere (CAMS) and Climate Change (C3S) and build their solutions on these predictive systems
  • The proposed solutions should be applicable in the conditions of small groups of farmers or individual farmers – which means simple, user friendly and intended for a non-tech community.

The registration for the challenges is open! Are you interested in extending current experiments available at Slovak Agrihub?

Register for this hackathon challenge

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description