HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

AgriHubs CZ SK INSPIRE Hackathon included discussion about building the team for new Horizon Europe calls

AgriHub INSPIRE Hackathon 2021 has included discussion about building the team for new Horizon Europe calls

As part of the sustainability of the innovation experiments taking place within the AgriHub CZ&SK project, we decided to include a discussion on building new teams for Horizon Europe Calls as part of the activities of each AgriHub INSPIRE Hackathon challenge. Working in teams gives an excellent opportunity to identify potential partners and technologies for future challenges. This can lead to the establishment of long-term collaborations between some partners. A common work can bring together people from different technical, business and user communities and open up new opportunities for future work, which can help you to identify who may be useful for future collaborations. We have already identified some potential calls that could be relevant for hackathon challenges.

Challenge #1 Crop Detection, Challenge #2 Crop Status Monitoring  and Challenge #8 – Business cases for WhiteBoard identified as common interest the following calls

During our next discussion we plan to select one priority. Join us in our activities. Register yourself to our challenges at https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBsv2awD05L6q_4zxST9hR81ar8WxSnR7zfdf9VRfQLzITnQ/viewform

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description