HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Česko-bulharská konference o zavádění chytrého zemědělství

Cílem akce bude seznámit české a bulharské výzkumné organizace, společnosti a také veřejnost, které se zabývají problematikou chytrého zemědělství, s příležitostmi pro spolupráci na úseku výzkumu a vývoje nových technologií a produktů pro chytré zemědělství a pro položení základů komunikace mezi českými a bulharskými výzkumnými organizacemi a firmami, jež se zabývají chytrým zemědělstvím. Jedná se o první krok k zahájení strategických partnerství ve vědě a výzkumu a k přístupu na trhy obou zemí. 

Konference bude dvoudenní 22. a 23. června 2021, každý den bude probíhat vždy od 09:00 do 12:00 hodin. Délka konference bude trvat celkem 3 hodiny (dvě hodiny na prezentace a jedna hodina na diskusi). Pro pořádání webináře bude použita platforma ZOOM.

První den (22. června) bude určen organizacím, které se zabývají výzkumem a vývojem a které jsou zapojeny do procesu výzkumu a vývoje v oblasti chytrého zemědělství.  To jsou především neziskové organizace jako univerzity, výzkumné organizace, odborné organizace spojující zájemce o Smart Agriculture.

Druhý den (23. června) bude věnován prezentacím jednotlivých firem, které již mají produkty ve fázi komerčního využití nebo produkty a služby již nabízejí a hledají přístup na trh mimo jejich zemi působnosti prostřednictvím strategických partnerství, distributorů nebo přímou investicí.

Jazyk konference: Anglický

Místo konání: online prostředí (ZOOM). Link na přihlášení Vám bude poslán emailem po Vaší Registraci

Přihlaste se jako prezentující organizace:
Máte zájem na akci vystoupit s 10-minutovou prezentací? Získáte možnost navázat spolupráci s dalšími partnery v připravovaném programu Horizon Europe a také příležitost navázat spolupráci s českými a bulharskými partnery na trzích obou zemí. Kontaktujte nás přes Registrační formulář nebo na email: horakova@wiressinfo.cz

Termín pro registraci jako přednášející:
Organizace a společnosti, které by se chtěly prezentovat, by měly potvrdit svoji účast jako prezentující a předložit své prezentace v angličtině do 16. 06. 2021.

1.    Popis harmonogramu prvního dne (22. 6. 2021)

 • 09:10 – 09:15 Zahájení akce.
 • 09:15 – 09:45 Ing. Naďa Koníčková (TC AV) představení Horizon Europe jako potenciál pro Chytré zemědělství
 • 09:45 – 11:00 – střídáním se budou prezentovat české a bulharské výzkumné organizace, které se zabývají problematikou chytrého zemědělství.
 • 11:00 – 12:00 – Diskuse, otázky a odpovědi atd. Výměna kontaktů, networking

2.    Popis harmonogramu druhého dne (23. 6. 2021)

 • 09:00 – 09:15 – zahájení druhého dne. Stručný přehled prezentace firem
 • 09:15 – 10:45 – střídáním se budou prezentovat české a bulharské firmy, které podnikají v chytrém zemědělství, které již mají produkty ve fázi komerčního využití nebo produkty a služby již nabízejí a hledají přístup na trh mimo jejich zemi působnosti prostřednictvím strategických partnerství, distributorů nebo přímou investicí.
 • 10:45 – 11:00 – Přestávka
 • 11:00 – 12:00 – Diskuse, otázky a odpovědi atd. Výměna kontaktů, networking

Změny programu vyhrazeny.

Registracena: na konferenci se můžete registrovat zdarma jako posluchač nebo jako prezentující. Link na registraci je https://forms.gle/BNXoS8s4oGFU7d586

Prezentace ke stažení budou k dispozici v anglickém jazyce, ale chystáme také překlad do českého a bulharského jazyka – link do repository bude zveřejněn

Hlavní organizátor akce

WIRELESSINFO je neziskové sdružení založené v roce 2003 českými účastníky projektu Wirelessinfo IST 1999-21056. WIRELESSINFO je virtuální společenství malých a středních podniků a výzkumné sféry. Sdružení se podílí na vývoji aplikací v oblasti informačních technologií a koordinuje činnosti ve výzkumu, novém vývoji, testování a využívání nových informačních systémů a technologií pro sběr, přenos a správu dat. Hlavním směrem vývoje je důraz na využití decentralizovaných datových zdrojů, použití otevřených rozhraní a vývoj aplikací se zapojením koncových uživatelů. WIRELESSINFO působí především v oblastech zemědělství, životního prostředí, cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

 • WIRELESSINFO je již od svého vzniku zapojeno do řešení evropských výzkumných projektů.
 • Spoluorganizátoři
 • Plan4all z.s.
 • Lesprojekt-služby s.r.o.
 • TC AV ČR

Podporující projekt

SmartAgriHubs.eu 

Kontakty

Registrujte se!

Stránky konference v anglické verzi:
https://www.wirelessinfo.cz/en/smart-agriculture/ 

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description