HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

EUXDAT webinář e-Infrastructure” 19. 10. 2020, 2:30 PM CET

V rámci projektu EUXDAT byla navržena e-Infrastruktura, která se zaměřuje na zemědělství, monitorování půdy a energetickou účinnost pro udržitelný rozvoj, jako způsob podpory politik plánování. Partneři projektu EUXDAT byli po celo dobu vývoje v kontaktu s vědeckými komunitami za účelem identifikace nových trendů a souborů dat, které určovaly směr vývoje e-Infrastruktury. Bylo potřeba řešit problémy spojené s obrovským množstvím heterogenních dat, s jejich správou a zpracováním. Na existujících vyspělých komponentách je nyní nabízeno pokročilé rozhraní, kde uživatelé mohou vyvíjet aplikace nad infrastrukturou založenou na HPC a cloudu. Frontend poskytuje informace o monitorování, vizualizaci, různé paralelní nástroje pro analýzu dat a vylepšené katalogy dat a procesů, což umožňuje analýzu velkých objemů dat jako službu.

e-Infrastruktura projektu EUXDATA umožňuje uživatelům s různými profily (vědci v zemědělství a praxe, plánovači, osoby s rozhodovací pravomocí) plně těžit ze základních vysokých zpracovatelských kapacit k prozkoumání nových metod, budování nových inovativních služeb a provádění předpovědí a simulací s extrémně velkými a heterogenními datové sady.

Na základě dohody mezi partnery projektu bude po skončení projektu celá e-Infrastruktura vyvinutá v rámci projektu EUXDAT provozována v ČR a spravovat ji bude na vlastních serverech organizace WirelessInfo. WirelessInfo se zavázalo podporovat tuto infrastrukturu i nadále a po dobu minimálně po dobu jednoho roku zajistit bezplatné a volné využívání nástrojů této infrastruktury pro výzkumné (nekomerční) účely.

1. webinář “The EUXDAT e-Infrastructure” proběhne v pondělí 19/10/2020, 14:30 (2:30 PM CET)

Podrobný program a registrační link najdete ZDE

 

 

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description