HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Jarní INSPIRE Hackathon 2021: Závěrečné vyhodnocení a vyhlášení vítězů

 

Jarní INSPIRE Hackathon 2021 je po více než 2 měsících u konce.

Jarní INSPIRE Hackathon 2021 zaměřený na vývoj a inovace v zemědělství, životním prostředí, dopravě, cestovním ruchu, geoprostorových aplikacích, dálkovém průzkumu Země a GNSS je po dvouměsíčním hackování u konce! Více než 70 účastníků se podílelo na všech 11 výzev a jejich výsledky hodnotila mezinárodní odborná porota. Členové poroty Tereza Šamanová (CzechInno), Lilian Ndungu (RCMRD), Bente Lilja Bye (BLB), Danny Vandenbroucke (KU Leuven), Karim Jouhari (Schuttelaar & Partners), Josef Hnojil (Geobusiness), Kiringai Kamau (GODAN), Pavel Kogut (21c) vyhlásil následující vítěze tohoto hackathonu:

  • 1. místo: Interactive collaborative data capturing at scale – technology and business models
  • 2. místo: Agrihub Slovakia
  • 3. místo: SmartAfriHub III – African Agricultural Water Security

Krom hodnocení odborní poroty probíhalo hodnocení veřejnosti, která vybrala nejlepší 3 týmy:

  • 1. místo: How to use and improve OLU 2.0.0
  • 2. místo: Regional Atractiveness
  • 3. místo: Analysis of Drought Conditions for Selected Use-Cases

Gratulujeme všem vítězným týmům a děkujeme všem účastníkům za vynikající práci! Uvidíme se na dalším INSPIRE Hackathonu!

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description