HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Konference ŽIVÁ KRAJINA - 2. březen, 2022

Nejvýznamnější událost o regenerativním zemědělství v České republice. Perspektivy snižování uhlíkové stopy v zemědělství. Budoucnost pro půdu, krajinu i zemědělskou produkci. Buďte u toho.

Trápí vás zhoršující se kvalita české půdy a chcete hospodařit udržitelněji? Nebo řešíte rostoucí náklady ve vašem zemědělském podniku? Regenerativní způsob hospodaření nabízí novou cestu. Jde o celostní metodu a návrat k přírodním mechanismům podložený současnými vědeckými poznatky o půdě s využitím nejmodernějších technologií. 

Na prvním ročníku Konference ŽIVÁ KRAJINA potkáte ty nejpovolanější. Představí vám strategii veřejné podpory, vědecké studie i příklady z praxe. Všichni víme, že v době klimatické krize a přívalu legislativních změn je přístup ke kvalitním informacím klíčový pro budoucí úspěch a dobrou spolupráci se stávajícími i budoucími partnery. 

Působíte v rostlinné nebo živočišné produkci v konvenčním či ekologickém režimu? Načerpejte inspiraci od špičkových odborníků v zemědělství. 

Udělejte s námi krok k ziskovému a přitom šetrnému hospodaření.

Živá krajina - vstupenky

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description