HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Lokální klimatická data v zemědělství - časopis ÚRODA

Článek "Lokální klimatická data v zemědělství", který vyšel v 12/2021 v časopise "Úroda".

Podmínky zemědělské výroby v České republice odpovídají ustálenému stavu úplného klimatického systému. Narušením ustáleného stavu úplného klimatického systému změnou některých faktorů, například i z důvodu působení člověka, dochází k proměnám v klimatické situaci. Nový stav nemusí být pro lidstvo a jeho obory hospodaření neutrální. Nepříznivé trendy u sledovaných veličin mají již nyní dopad na zemědělství. Na novou realitu je potřeba reagovat, a tím snížit potencionální negativní dopad v zemědělském sektoru.

Dr. Ing. Jaroslav Šmejkal, z firmy LESPROJEKT-SLUŽBY s. r. o. v této souvislosti představuje ve svém článku publikovaném v časopise Úroda (12/2021) mezinárodní projekt Evropské unie z programu HORIZON 2020 s názvem “STARGATE“. Na tomto projektu se podílí 28 partnerů z EU a Izraele, doba jeho řešení je čtyři roky (od 10/2019 do 09/2023). Projekt STARGATE si kladl za cíl vyvinout víceúrovňovou a holistickou metodiku inteligentního zemědělství a správy krajiny v podmínkách měnícího se klimatu.

Vývoj projektu STARGATE se neobešel bez podrobné analýzy klimatických dat a trendů v regionech, a to i výzkumu v oblasti získání a analýzy lokálních klimatických dat.

https://www.lesprojekt.cz/2022/01/10/stargate-lokalni-klimaticka-data-v-zemedelstvi/

 

 

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description