HP - slider

Smart Agri Hubs

Social Space for Smart Farming

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Smart agriculture Ukážeme vám jak na to.

Blogy

Prague INSPIRE Hackathon 2020

 

Oblíbenost INSPIRE hackathonů neustále roste, a tak již po několikátý rok se koncem ledna konal další Prague INSPIRE Hackathon. Hlavní témata pro letošní ročníku byla digitální inovační centra, pozorování Země a umělá inteligence pro rozvoj venkova a regionální rozvoj, zemědělství a dopravu.

3 FÁZY HACKATHONU

  1. Call for Digital Innovation Hubs * (DIHs) - Majitelé DIH mají šanci zaregistrovat svůj DIH, který by používali hackathonové týmy. To zahrnuje podání až 3 výzev, které by měly řešit hackathonové týmy.
  2. Vzdálená fáze - Tato část byla otevřena každému, kdo má zájem o připojení k hackathonu. Po registraci  účastníci tvořili týmy a řešili některé z výzev předložených majiteli DIH. 
  3. In-situ Stage - tato fáze zahrnuje hackování na místě, prezentaci výsledků a slavnostní předání cen. 

Letošní ročník Prague INSPIRE Hackathon 2020 měl za poslední roky nejvyšší účast. Celkem se registrovalo 13 týmů s mezinárodní účastí, které řešily velmi zajímavá témata. Po tří denním maratonu přišlo na řadu vyhodnocení výsledků a vyhlášení vítězů.  Členové poroty - Bente Lilja Bye, (Plan4all, Norsko), Joaquin Reyes (GSA, Česká republika / Španělsko), Runar Bergheim (Avinet, Norsko) a Jana Pavlíka (CULS - Ústav informatiky, Česká republika) vyhlásili následující vítěze Pražský INSPIRE Hackathon 2020:

1. místo: Team 6 - Použití algoritmů AI pro definování hranic zemědělských polí na základě Sentinel 2 / Jan Horák, Ondrej Kaas, Hana Kubickova
2. místo: Team 12 - Testování nového datového modelu pro Open Land Use / Jan Chytry, Dmitrii Kozuch
3. místo: Team 7 . Testovací možnosti dat Sentinel 1 pro predikci výnosu / Jana Seidlová, Iva Batrlova, Jirka Kvapil

Výsledky všech týmů byly prezentovány taktéž na čtvrtečním workshopu věnovaném velkým a otevřeným datovým a inovacím centrům v zemědělství, dopravě a rozvoji venkova, kde publikum mělo možnost vybrat vítězný tým, který tak získal cenu veřejnosti. Detekce hranic týmu 6 pomocí AI byla vyhlášena opět jako vítězná!

HP - process

Exaktní přístup

 

Zakládáme si na rozsáhlých znalostech, zkušenostech a podporou akademické sféry. Vždy se snažéme být o krok napřed.

Konzultace

Detailní rozbor problematiky

Plán

Plánování a návrh řešení

Vývoj

Vývoj, testování a nasazení

Ostrý provoz

Ostrý provoz, vyhodnocování výledků vedocí k dalším krokům ke zlepšení

HP - services

Naše služby

 

Jsme team odborníků

Individuální přístup

Každý projekt má své specifické požadavky, které je nutné analyzovovat a navrhnout optimální řešení, které povede ke zdárnému cíli.

Modulární řešení

Projekty stavíme na mularáním systému, který lze snadno rošiřovat o další komponenty a moduly. Díky tomu lze měnit a doplňovat funkcionalitu a chování celého sytému.

Exaktní přístup

Při řešení projektů, vývoji SW a HW využíváme metodiky, které zaručují správnou kooridnací a vedení. Průběžná analýza a vyhodnocování eleminují odchylku směřující ke splnění cílů.

Know how

Letité zkušenosti a úzká vazba na akademickou svéru světových univerzit předurčují přístup ke znalostní a expertní bázi.

Telemetrie

Telemetrická data získaná z jednotek v terénu či činností nasazených modulů představují předpoklad pro následné vyhodnocení a analýzu, které zpřesuje a formuje výsledky projektu.

Procesní řízení

Nejen v prvotní fázi projektu mapujeme jednotlivé procesy a tím i chování celého navrhovaného systému. Systém tak popíšeme pomocí UML do podoby diagramů a procesů.

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description