HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

SEMINÁŘ: Využití satelitních a senzorových dat v praxi

(představení pilotních aplikací nejen v Plzeňském kraji)

Seminář se koná dne 28. 4. 2022 ve Vzdělávacím centru Úhlava, o.p.s. v Klatovech, Plánická 174

Program:

9.00 – 9.10 Zahájení a přivítání účastníků – Úhlava, o. p. s.
9.10 – 9.30 Představení projektu MANDOLIN a DIH – World – Tomáš Mildorf a Kristýna Čerbová, Plan4all z.s.

Práce se satelitními daty

9.30 – 9.50 Zpracování dat Sentinel 2 a Sentinel 1 pro zemědělství (Co nám data mohou přinést, jaké jsou problémy a výhody) – Heřman Šnevajs a Karel Charvát, WirelessInfo
9.50 – 10.00 Vygeneruj si sám své zóny – Jan Macura, Wirelessinfo / Dmitrij Kožuch, Plan4All z.s.
10.00 – 10.15 Jak je možno zajistit sdílení a prodej satelitních produktů pomocí technologie blockchain – Jiří Kvapil, Lesprojekt – služby, s.r.o.
10.15 – 10.45 FarmINSIDER – platforma která integruje výsledky a metody z výzkumu do aplikace pro koncové uživatele – Karel Charvát jr., Lesprojekt – služby, s.r.o.
10.45 – 10.55 přestávka na kávu

Práce se senzory

10.55 – 11.10 Představení použitých řešení v zemědělství a při dopravě potravin – Jaroslav Šmejkal, Lesprojekt – služby, s.r.o.
11.10 – 11.30 Hardwarová řešení v zemědělství a při dopravě potravin – Agronode a Teltonika – Marek Musil, Czech Open Solutions Center spol. s r.o. a Jaroslav Šmejkal, Lesprojekt – služby, s.r.o.
11.30 – 11.40 Senslog – řešení pro sběr senzorových dat – Michal Kepka, ZČU v Plzni
11.40 – 12.00 Aplikace pro práci se senzory (IE20, Dashboard) – Michal Kepka, ZČU v Plzni
12.00 – 12.20 přestávka na občerstvení

Podpora pro lokální prodej

12.20 – 12.35 Regionální speciality a Atlas regionálních specialit – Petr Horák, WirelessInfo
12.35 – 12.45 Prodej regionálních specialit (e-shop) – Radana Šašková, Úhlava, o.p.s., a Tomáš Zelený, Šumavaprodukt, s.r.o.
12.45 – 13.00 Jak dál? – Karel Charvát WirelessInfo

Seminář je určen majitelům, manažerům a dalším vedoucím a organizačním pracovníkům zemědělských podniků, výrobcům a distributorům a pracovníkům obchodu s potravinami s vlastní logistikou. Vzhledem k aktuální pandemické situaci mohou být některé příspěvky prezentovány on-line formou.

Neopomeňte se k účasti zaregistrovat, prosím.

REGISTRACE

Seminář se koná za finanční podpory projektu DIH-World financovaného v rámci evropského programu H2020, grantová dohoda č. 952176

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description