HP - slider

Smart Agri Hubs

Social Space for Smart Farming

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Smart agriculture Ukážeme vám jak na to.

Blogy

SmartAgriHubs Central Europe Regional Cluster Tour – záznam webináře

Nestihli jste webinář pořádaný dne 7. 7. 2020? Tento webinář byl organizovaný v rámci projektu SmartAgriHubs týmem Regional Cluster Central Europe:
- rakouskou zemědělskou komorou zastoupenou Martinem Hirtem (LKO - www.lko.at)
- a společností WirelessInfo zastoupenou Karlem Charvátem, Šárkou Horákovou, Petrem Uhlířem a Jiřím Kvapilem (WIRELESSINFO - www.wirelessinfo.cz)

Nyní jej můžete sledovat online na Youtube (anglicky):
https://youtu.be/dGnozzMf8g4

Program webináře:

SmartAgriHubs Regionální klastr střední Evropa: Ambice a aktivity
Nastavení digitálního inovačního centra (DIH): Zavedení technologie použitelné pro vybudování digitálního centra: základní funkce, uživatelé frontendu, backend, nástroje, aplikace
Budování komunity pro DIH pomocí Hackathonů: Případ použití od DIH - příklad na Kampala Hackathon a použití DIH SmartAfriHub.com
Inovační experimenty: „Autonomní sekačka na vinice“ a „praktická správa pro konkrétní místo“
Otevřená výzva SmartAgriHubs: Příležitost připojit se ke komunitě
Otázky a diskuse: Vaše šance na interakci s námi

Přidejte se ke SmartAgriHubs communitě
https://smartagrihubs.eu/register

HP - process

Exaktní přístup

 

Zakládáme si na rozsáhlých znalostech, zkušenostech a podporou akademické sféry. Vždy se snažéme být o krok napřed.

Konzultace

Detailní rozbor problematiky

Plán

Plánování a návrh řešení

Vývoj

Vývoj, testování a nasazení

Ostrý provoz

Ostrý provoz, vyhodnocování výledků vedocí k dalším krokům ke zlepšení

HP - services

Naše služby

 

Jsme team odborníků

Individuální přístup

Každý projekt má své specifické požadavky, které je nutné analyzovovat a navrhnout optimální řešení, které povede ke zdárnému cíli.

Modulární řešení

Projekty stavíme na mularáním systému, který lze snadno rošiřovat o další komponenty a moduly. Díky tomu lze měnit a doplňovat funkcionalitu a chování celého sytému.

Exaktní přístup

Při řešení projektů, vývoji SW a HW využíváme metodiky, které zaručují správnou kooridnací a vedení. Průběžná analýza a vyhodnocování eleminují odchylku směřující ke splnění cílů.

Know how

Letité zkušenosti a úzká vazba na akademickou svéru světových univerzit předurčují přístup ke znalostní a expertní bázi.

Telemetrie

Telemetrická data získaná z jednotek v terénu či činností nasazených modulů představují předpoklad pro následné vyhodnocení a analýzu, které zpřesuje a formuje výsledky projektu.

Procesní řízení

Nejen v prvotní fázi projektu mapujeme jednotlivé procesy a tím i chování celého navrhovaného systému. Systém tak popíšeme pomocí UML do podoby diagramů a procesů.

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description