HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

SmartAgriHubs projekt - Open Call výzvy

Co je SmartAgriHubs?
Projekt Horizon2020 (https://smartagrihubs.eu), který sdružuje zúčastněné strany evropského zemědělsko-potravinářského odvětví. Za tímto účelem buduje ekosystém regionálních klastrů, nabízí financování inovačních iniciativ a pomáhá síťovým malým a středním podnikům, poskytovatelům podniků a služeb, technologickým odborníkům a koncovým uživatelům, kteří pracují na digitalizaci evropského zemědělství.

Jak můžete využít SmartAgriHubs?

1. Připojte se k portálu Innovation Portal na adrese http://www.smartagrihubs.eu a zviditelněte své organizace.
2. Jako člen inovačního portálu obdržíte informace o možnostech financování a také o událostech / školeních poskytovaných sítí.
3. Připojte se k událostem, jako je možnost získání financování ve výzvách Open Call https://smartagrihubs.eu/portal/open-call
4. Staňte se členem - zaregistrujte se https://smartagrihubs.eu/register a registrujte svůj Digitální Inovační Hub

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás! Wierelessinfo je členem projektu SmartAgriHubs za Střední Evropu.
Šárka Horáková (WirelessInfo), horakova@wirelessinfo.cz

Video (v angličtině), kde získáte potřebné informace o Inovačním Portálu projektu SmartAgriHubs http://www.wirelessinfo.cz/en/smartagrihubs-innovation-portal/

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description