HP - slider

Smart Agri Hubs

Social Space for Smart Farming

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Smart agriculture Ukážeme vám jak na to.

Blogy

SmartAgriHubs projekt - Open Call výzvy

Co je SmartAgriHubs?
Projekt Horizon2020 (https://smartagrihubs.eu), který sdružuje zúčastněné strany evropského zemědělsko-potravinářského odvětví. Za tímto účelem buduje ekosystém regionálních klastrů, nabízí financování inovačních iniciativ a pomáhá síťovým malým a středním podnikům, poskytovatelům podniků a služeb, technologickým odborníkům a koncovým uživatelům, kteří pracují na digitalizaci evropského zemědělství.

Jak můžete využít SmartAgriHubs?

1. Připojte se k portálu Innovation Portal na adrese http://www.smartagrihubs.eu a zviditelněte své organizace.
2. Jako člen inovačního portálu obdržíte informace o možnostech financování a také o událostech / školeních poskytovaných sítí.
3. Připojte se k událostem, jako je možnost získání financování ve výzvách Open Call https://smartagrihubs.eu/portal/open-call
4. Staňte se členem - zaregistrujte se https://smartagrihubs.eu/register a registrujte svůj Digitální Inovační Hub

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás! Wierelessinfo je členem projektu SmartAgriHubs za Střední Evropu.
Šárka Horáková (WirelessInfo), horakova@wirelessinfo.cz

Video (v angličtině), kde získáte potřebné informace o Inovačním Portálu projektu SmartAgriHubs http://www.wirelessinfo.cz/en/smartagrihubs-innovation-portal/

HP - process

Exaktní přístup

 

Zakládáme si na rozsáhlých znalostech, zkušenostech a podporou akademické sféry. Vždy se snažéme být o krok napřed.

Konzultace

Detailní rozbor problematiky

Plán

Plánování a návrh řešení

Vývoj

Vývoj, testování a nasazení

Ostrý provoz

Ostrý provoz, vyhodnocování výledků vedocí k dalším krokům ke zlepšení

HP - services

Naše služby

 

Jsme team odborníků

Individuální přístup

Každý projekt má své specifické požadavky, které je nutné analyzovovat a navrhnout optimální řešení, které povede ke zdárnému cíli.

Modulární řešení

Projekty stavíme na mularáním systému, který lze snadno rošiřovat o další komponenty a moduly. Díky tomu lze měnit a doplňovat funkcionalitu a chování celého sytému.

Exaktní přístup

Při řešení projektů, vývoji SW a HW využíváme metodiky, které zaručují správnou kooridnací a vedení. Průběžná analýza a vyhodnocování eleminují odchylku směřující ke splnění cílů.

Know how

Letité zkušenosti a úzká vazba na akademickou svéru světových univerzit předurčují přístup ke znalostní a expertní bázi.

Telemetrie

Telemetrická data získaná z jednotek v terénu či činností nasazených modulů představují předpoklad pro následné vyhodnocení a analýzu, které zpřesuje a formuje výsledky projektu.

Procesní řízení

Nejen v prvotní fázi projektu mapujeme jednotlivé procesy a tím i chování celého navrhovaného systému. Systém tak popíšeme pomocí UML do podoby diagramů a procesů.

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description