HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Úspěch při vývoji aplikací pro zemědělství - HLASUJTE

V minulém týdnu zaznamenal mezinárodní tým úspěch v soutěži WSIS Prizes 2021 za vývoj webové aplikace pro zemědělství integrující různé druhy dat. Soutěž pořádá Organizace pro výživu a zemědělství OSN (UN FAO) a Mezinárodní telekomunikační unie (ITU).

V rámci H2020 projektu SmartAgriHubs (SAH) a jednoho z vlajkových inovačních experimentů (FIE) se v posledních 2 letech vyvíjela v mezinárodním týmu složeného lotyšského Farmářského parlamentu (Zemnieku saeima, Riga), lotyšské technologické firmy s 50% českou účastí BOSC (Baltic Open Solutions Center, Riga), české technologické firmy Lesprojekt-služby (Lesprojekt-služby s.r.o., Záryby), českého living labu a inovačního Hubu WirelessInfo (WIRELESSINFO, Litovel) a švýcarské společnosti meteoblue (meteoblue AG, Basilej). BOSC je hlavním technologickým garantem a společnost Lesprojekt služby zajišťuje analytickou funkcionalitu. meteoblue je poskytovatelem meteorologických předpovědí a klimatických dat.

Projekt nese název “FIE20: Groundwater and meteo sensors”. Vyvíjené řešení nabízí integraci různých druhů dat do jedné webové mapové aplikace využívané zemědělci, agronomy nebo dalšími společnostmi připravující doporučení pro zemědělství. Aplikace integruje např. data ze senzorů umístěných na farmě nebo na polích (integruje senzory od různých provozovatelů a převádí je do společného standardu pomocí české aplikace SensLog), poskytuje přehled dostupných tematických prostorových dat (půdní bloky, ochranná pásma, půdní mapy), pravidelně aktualizuje data z dálkového průzkumu země (optické nebo radarové snímky COPERNICUS Sentinel 1 a Sentinel 2 a z nich počítané vegetační nebo vlhkostní indexy) a samozřejmě přináší aktuální předpověď počasí i historická data pro vybranou farmu. Vyvíjené řešení zároveň nabízí širokou paletu různých analýz, ať už jsou to doporučení založená na počasí pro plánování zásahů na polích, výsadbu, nebo podklady založené na datech DPZ pro určování stavu vegetace, stanovení produkčních zón apod. Zde se plně využívá funkcionality Lesprojekt cloudu. Aplikace je unikátní tím, že integruje různá data a poskytuje na jejich základě různé služby, jedná se tudíž o jednoúčelové Apps.

Aplikace je hostována na Digitální inovačním hubu Farmářského parlamentu (groundwater.smartagro.lv/fie/index.html?lang=cs), využívá především analytické funkce českého FOODIE SmartAgrihub (www.agrihub.cz) a samozřejmě celou infrastrukturu Lesprojekt Cloud. Aplikace byla primárně testována v lotyšských podmínkách, ale v současné době se zkouší i na českých farmách. Rádi přivítáme zájemce o testování aplikace.

V soutěži WSIS Prizes 2021 aplikace postoupila mezi 360 vybraných projektů z celkových 1270 přihlášek. A další postup mezi 90 vybraných můžete podpořit i vy. Aplikace “FIE20: Groundwater and meteo sensors” soutěží v kategorii 12 “AL C7. E-environment”. Jedná se o výrazný úspěch, ale rádi bychom postoupili dál. Pokud vás aplikace zaujala, budeme rádi, pokud ji podpoříte svým hlasem
(www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2021/).

Postup pro hlasování:

  1. Registrace - pod následujícím odkazem se prosím zaregistrujete, do pár minut Vám přijde verifikační mail s odkazem. https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Account/Register?ReturnUrl=%2Fnet4%2Fwsis%2Fstocktaking%2FPrizes%2F2021%2FVote
  2. Přihlaste se
  3. V menu klikněte na Prizes a následně na tlačítko Vote (nebo přímo na link níže) https://www.itu.int/net4/wsis/stocktaking/Prizes/2021/Vote
  4. Vyberte kategorii: AL C7.E-environment a můžete hlasovat (FIE20: Groundwater and meteo sensors)

 

 

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description