HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Úspěch při vývoji aplikací pro zemědělství – postup mezi 90 nejlepších projektů

Projektu “FIE20: Groundwater and meteo sensors” mezinárodního týmu lotyšsko-česko-švýcarského konsorcia se podařilo postoupit do kategorie Champions projects v rámci soutěže WSIS Prizes 2021 pořádanou Organizací pro výživu a zemědělství OSN (UN FAO) a Mezinárodní telekomunikační unií (ITU). Kategorie Champions projects zahrnuje 90 projektů z celkových 1270 přihlášek a každá soutěžní kategorie je reprezentována 5 projekty s nejvyšším počtem hlasů. Z této pětice bude odborná porota vybírat celkového vítěze v rámci každé kategorie. Chtěli bychom touto formou poděkovat za veškerou podporu a odevzdané hlasy, kterých nakonec bylo téměř 2500. 

Velmi nás potěšilo, že aplikace vzniklá jako vlajkový inovační experiment (FIE) v rámci H2020 projektu SmartAgriHubs (SAH) dokázala zaujmout tolik hlasujících. Věříme, že tento úspěch pomůže zvýšit povědomí o vyvinutém řešení pro integraci různých druhů dat do jedné webové mapové aplikace využívané zemědělci, agronomy nebo dalšími společnostmi připravující doporučení pro zemědělství. 

Rádi bychom vás pozvali na závěrečný ceremoniál představení kategorie Champions soutěže WSIS Prizes 2021, který proběhne virtuálně ve středu 19. 5. mezi 12-14 hodinou. V rámci sekce Champions bude představen nejen náš projekt, ale i zbývajících 89 projektů. Ceremoniál proběhne na platformě ZOOM na linku:  https://itu.zoom.us/webinar/register/WN_aw8hQ7tWSGKeYr8PHB0m_g

Aplikace byla vyvinuta jako jeden z vlajkových inovačních experimentů (FIE) projektu Horizon2020 SmartAgriHubs (SAH).

https://www.plan4all.eu/2021/05/an-achievement-with-web-application-for-agriculture-advancing-to-the-champions/

 

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description