HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

VIDEO - Finální série webinářů projektu EUXDAT: E-infrastruktura EXUDAT

 

 

Včera začala finální série webinářů projektu EUXDAT webinářem věnovaným e-infrastruktuře EUXDAT. Pokud jste jej zmeškali, máme video záznam, takže si jej můžete prohlédnout hned teď!

Během webináře byl vytvořen dotazník za účelem získání zpětné vazby publika. Pokud vás zajímá infrastruktura Euxdat a chtěli byste ji v budoucnu vyzkoušet a používat, vyplňte prosím tento dotazník. Děkujeme vám za účast!

Nadcházející webináře:

Pilots’ session 1 – 22. 10. 2020, 2:30 PM CEST
Pilots’ session 2 – 23. 10. 2020, 10:30 AM CEST

Program webináře o e-infrastruktuře EUXDAT, který se konal dne 19. října 2020:

Úvod do Série EUXDAT Webinářů. Karel Charvát (CoO)

Úvod do série webinářů, účel webinářů a zavedení dotazníku EUXDAT

Green Deal, Destination Earth and EUXDAT. Nieto De Santos, Francisco Javier (ATOS)

Tento webinář popisuje hlavní rysy e-infrastruktury EUXDAT a analyzuje hlavní témata definovaná v poslední iniciativě EK se zaměřením na Green Deal. Vysvětlíme, jak může EUXDAT přispět k vizi Evropské Komise a jaké funkce mohou výzkumní pracovníci a odborníci využívat, aby se usnadnila realizace navrhovaných myšlenek a konceptů.

EUXDAT platforma pro koncové uživatele. Anne Haugommard, Fabien Castel (ATOS France)

V této relaci  se představí funkce platformy EUXDAT nabízené na web rozhraní. Přehled komponent platformy a hostování architektury e-infrastruktury, datového katalogu, vývojového prostředí pro vývoj nových algoritmů s přidanou hodnotou pomocí datových konektorů a knihoven geoprocesingu.

The orchestrator, parallelization, monitoring, and accounting in EUXDAT. Jesus Gorroñogoitia Cruz,  Paolo Marangio (ATOS Spain)

Tento webinář představuje architekturu implementovanou pro správu základní infrastruktury EUXDAT, takže je možné snadno využívat cloudové a HPC zdroje v doméně zemědělství. Představí různé zúčastněné komponenty (orchestrátor, monitorování, účetnictví, správce dohod o úrovni služeb) a způsob jejich připojení. Ve webovém semináři vysvětlíme poskytované funkce a způsoby jejich použití. Vysvětlíme také, jak jsme paralelizovali jeden ze scénářů EUXDAT a jak je možné jej spustit prostřednictvím popsaných komponent.

Parallelizing with Python-MPI. Jose M. Montañana (HLRS)

Množství dat dostupných pro aplikace geoprocesu se v posledních desetiletích exponenciálně zvyšuje, stejně tak jako velikost problémů, které je třeba vyřešit, což vyžaduje zvýšení výpočetních schopností. Abychom toho dosáhli a zkrátili dobu výpočtu, byly vyvinuty podpůrné nástroje, které usnadňují distribuci úkolů mezi více uzlů zpracování. V této relaci se zaměříme na úvod k tomu, jak používat Python-MPI. Umožňuje paralelizaci stávajících aplikací pro jejich provádění v HPC a v cloudu.

Diskuze a analýza. Karel Charvát (CoO), Jorge Lopez (ATOS)

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description