HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

VIDEO – Webinář EUXDAT – Piloty 1

 

Zmeškali jste další webinář pořádaný v rámci Webinařů EUXDAT? Nevadí, máme pro vás záznam!

Pomozte nám prosím vyplněním dotazníku. Váš názor na projekt EUXDAT nás zajímá .

Dotazník

Agenda webináře:

Relevance EUXDAT projektu ke strategiím Farm to Fork a  Towards a Green Cap. Karel Charvát (CoO)
Strategie „Farm to Fork“ je zaměřena na řešení výzev a urychlení přechodu k udržitelným potravinovým systémům tak, aby bylo zajištěno, že pro současné i budoucí generace nebudou ohroženy ekonomické, sociální a environmentální základy pro zabezpečení potravin a výživy. Aby bylo možné realizovat náročný cíl Farm Fork Strategy, bude nutné zavést efektivní znalostní management. Poskytneme vám naše zkušenosti v oblasti technologické implementací systému řízení znalostí.

Analýza, monitorování a predikce klimatických rizik v oblasti plodin. Nicoletta Addimando, Christoph Ramshorn (meteoblue)

Kombinujeme lokální údaje o klimatu s informacemi o náchylnosti plodin na sucho a mráz v různých stadiích růstu. To nám umožňuje analyzovat, které plodiny jsou nejvhodnější pro dané místo, jenž ke ovlivněno změnou klimatu. Můžeme také sledovat rizika počasí pro plodiny, jak se odvíjí aktuální vegetační období, a předpovídat rizika počasí pro plodiny na 5 až 14 dní.

Diskuse a zpětná vazba. Karel Charvát (CoO), Jorge Lopez (ATOS)

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description