HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

VIDEO – Webinrář EUXDAT – Piloty 2

 

 

Série webinářů EUXDAT pokračuje Pilotem 2.

Pomozte nám prosím vyplněním dotazníku. Váš názor na projekt EUXDAT nás zajímá .

Dotazník

Agenda webinář:

EUXDAT relevance towards Achieving Climate Neutrality. Karel  Charvát (CoO)

Opatření v oblasti klimatu bude ústředním prvkem European Green Deal  - ambiciózního balíčku opatření od ambiciózního snižování emisí skleníkových plynů, přes investice do špičkového výzkumu a inovací až po ochranu přírodního prostředí Evropy. Vysvětlíme, jak může EUXDAT pomoci spravovat informace o počasí a jak může pomoci zemědělství při zmírňování klimatických změn a také jak snížit negativní vliv zemědělství na klima.

Agro-Climatic Zones Scenario. Karel Jedlička, Pavel Hájek (WirelessInfo)

Agro-klimatický klasifikační systém umožňuje uživateli vypočítat časové a prostorové rozložení agroklimatických proměnných, jako jsou data Forst (data posledního mrazu / data prvního jara), roční / sezónní evapotranspirace a srážky, teplota půdy, sluneční záření, jednotky růstu, teplo stresové jednotky nebo Počet dní s optimálními rostoucími teplotami na základě historických dat datové sady ERA5-Land.

Field Accessibility Tool and its Components. Marcela Doubková (PESSL Instruments)

WORKFLOW je služba pro klienty, která jim na nadcházející 3-5 dny poskytuje informace o přístupnosti jejich strojů v terénu. Tato služba je založena na údajích o půdní vlhkosti iMETOS (od společnosti Pessl Instruments), předpovězených údajích o půdní vlhkosti (Meteoblue), DEM dostupných z Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM) a také o nejnovějších datech Sentinel-2. Výstupní informace informují uživatele o přístupnosti v terénu od „nepřístupného“ po „snadno přístupného pomocí těžkého stroje“.

Discussion and feedback analysis, Karel Charvát (CoO), Jorge Lopez (ATOS)

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description