HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Využití Atlasu příkladů dobré praxe k boji proti COVID-19 ve venkovských oblastech

Tento webinář naplánovaný na 20. října v 9:00 SELČ představí tři výzvy, které pomocí Atlasu příkladů dobré praxe představují řešení problémů, které vyvstávají v souvislosti s Covid-19 v různých oblastech. Těmito výzvami jsou Atlas regionálních specialit, Atlas příkladů dobré praxe - příklady v Polirural projektu a Atlas sociálních podniků. Zároveň nabízí zajímavé příklady toho, jak eliminovat tyto negativní dopady a vyrovnat se s pandemií pomocí inovací a poznatků z celé Evropy.

Webinář bude v angličtině

Moderátoři webináře:

Více informací: https://www.wirelessinfo.cz/en/webinar/

Webinář je zdarma, ale je potřeba se na něj registrovat ZDE

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description