HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Webinář 9: Využití dat dálkového průzkumu Země v zemědělství s ohledem na využití časových řad z dat Copernicus Sentinel-1 a Sentinel-2

Cílem webináře je seznámit publikum s nejnovějšími výsledky našeho vývoje v oblasti DPZ pro zemědělství a to především ve zpracování časových řad z dat evropského vesmírného programu Copernicus. Ve své práci se zaměřujeme nejen na data optického senzoru družice SENTINEL-2, ale využíváme i radarová data družice SENTINEL-1. Důvodem je fakt, že data SENTINEL-2 jsou často nepoužitelná z důvodu pokrytí oblačnosti a to obvykle v období, které je pro vyhodnocování stavu porostu nejdůležitější. Vyvinuli jsme řadu nových analýz a snažíme se optimálně kombinovat oba dostupné systémy programu COPERNICUS.

V rámci přednášky předvedeme použití různých indexů pro vyhodnocení celkové dynamiky porostu, sledování heterogenity v porostu a změn v průběhu sezóny, ale i klasifikace plodin založené na časových řadách a potenciální predikce osetých ploch.

Na závěr Vám představíme novinky, které pro Vás budeme v sezoně 2021 nabízet v ramci FOODIE AgriHubu v oblasti zpracovaných dat DPZ https://www.otevrenejaro.cz/2021/02/10/webinar-5-agrihub-ceske-zemedelske-inovacni-centrum-zaznam/ (plánujeme online otevřené zveřejňování dat některých indexů) a jaká data planujeme integrovat do aplikace pro tvorbu mapových podkladů pro variabilní aplikace v precizním zemědělství pomocí webového nástroje https://www.otevrenejaro.cz/2021/01/13/tvorba-mapovych-podkladu-pro-variabilni-aplikace-v-preciznim-zemedelstvi-pomoci-weboveho-nastroje/ .

Chceme ukázat, jak naše data mohou pomoci nejen ve farmářské prvovýrobě, ale i ve výzkumu, ve veřejné správě, v potravinářském průmyslu a obchodu, v pojišťovnictví a obecně ve finančním sektoru.

Registrujte se na webinář ZDARMA již nyní prostřednictvím odkazu, který najdete ZDE

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description