HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Webinář: Digitální transformace 2023

Digitální transformace 2023

Informační webinář pro firmy k aktuálním výzvám kaskádového financování z projektů podpořených programy Horizont 2020 a Horizont Evropa

9. března 2023, 13:30

  PROGRAM AKCE

13:30

 • Úvod do tematiky kaskádového financování, příklady úspěšných historických či běžících projektů s českou účastí
 • Tereza Šamanová, EDIH Cybersecurity Innovation Hub a CzechInno

14:00

 • Aktuální otevřené výzvy kaskádového financování v projektech podpořených z evropských programů Horizont 2020 a Horizont Evropa: podmínky pro podání žádostí o grant i podmínky realizace projektů
 • Deployment Voucher v rámci projektu Change2Twin
 • Tereza Šamanová, EDIH Cybersecurity Innovation Hub a CzechInno
 • Otevřená výzva projektu Secure IT
 • Tereza Šamanová, EDIH Cybersecurity Innovation Hub a CzechInno
 • Možnosti pro české firmy k zapojení do projektu ADMA TranS4MErs
 • Petr Hladík, EDIH Cybersecurity Innovation Hub a Technologické centrum Praha
 • Další aktuální i připravované výzvy s relevancí pro české firmy
 • Tereza Šamanová, EDIH Cybersecurity Innovation Hub a CzechInno

15:00

 • Diskuze, dotazy, závěr webináře

REGISTRACE: https://czechinno.cz/digitalni-transformace/digitalni-transformace-2023-webinare/

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description