HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

Webinář EUXDAT – Pilot 3 – 27/10/2020, 2:30 PM CEST

27. 10. 2020, 2:30 PM CET

Program webináře

EUXDAT relevance towards Biodiversity. Karel Charvát (CoO) - 10 min

Lepší hospodaření s půdou a hospodaření s biodiverzitou jsou důležitou součástí  European Green a také UN Suspensible Development Goals. Webinář předvede, jak je možné pomocí infrastruktury EUXDAT zlepšit mapování využití půdy.

Open Land Use Map Scenario. Dimitri Kozhukh (Plan4all) - 35 min 

Na webináři představíme výstup pilotního projektu Open Land Use. Část bude věnována tvorbě Open Land Use Map, část věnovaná generování geomorfologických charakteristik objektů OLU (pozemků) a také automatické klasifikaci krajinného pokryvu / využití území ze snímků Sentinel-2.

Crop Monitoring Pilot. Dimitrios Moshou, Ioannis Navrozidis (CERTH) - 20 min

Ve webináři představíme výstup pilotního projektu Crop Monitoring. Část bude věnována tvorbě spektrálního indexu z pásem Sentinel-2, část věnovaná charakteristikám stresu plodin v olivových hájích a také automatické klasifikaci výskytu stresových chorob pomocí SVM ze snímků Sentinel-2.

Discussion and feedback analysis, Karel Charvát (CoO),  Jorge Lopez (ATOS) - 15 min

Pro webinář se prosím registruje

Here is a link to the webinar

Kontakt: Karel Charvat – charvat(at)wirelessinfo.cz

Nestihli jste některý z webinářů EUXDAT? nevadí, máme pro váš záznamy:

https://youtu.be/cthzkb3FgjU

 

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description