HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

WEBINAR: How To Start With Precision Farming

20.5.2022 – 10:00 AM CEST | On-line (TEAMS)

V tomto webináři představíme první kroky, které je potřeba udělat k zavedení precizního zemědělství na vaší farmě. Součástí webináře bude vytvoření databáze hranic parcel a přesné určení jízdních linek a tras pro každou aplikaci.

Řešíte následující otázky? Digitální hranice pole, optimální trasy, sběr a monitorování dat, aplikace s proměnlivou rychlostí, provozní zkoušky na farmě, variabilita výnosů?

Zaregistrovat na tento webinář ZDARMA

ZAREGISTROVAT SE

Webinář také představí následující výzvy Agrihub INSPIRE Hackathon 2022:

Challenge #16 Analysis, processing and standardisation of data from agriculture machinery for easier utilization by farmers

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description