HP - slider

SmartAgriHub

pojďme udělat české zemĚdělství chytřejší, udržitelné a konkurenceschopné

HP - blue

Dáváme zemědělství jiný rozměr - Zemědělství 4.0  Ukážeme vám jak na to.

HP kompozice

Mapové kompozice

Agrihub nabízí sadu mapových kompozic rozdělených do nejrůznějších tematických skupin. Neváhejte je prozkoumat a rozšířit je o vlastní vrstvy!

Zobrazit kompozice

Výnosový potenciál

Mapová kompozice obsahující vrstvu produkční zóny 2017 a vrstvu produkční zóny 2020.

 

Eroze

Mapová kompozice obsahující vrstvy pro plnění DZES 5, odtokové linie a zdrojovou erozi.

Voda

Mapová kompozice obsahující vodní útvary (řeky, jezera a jejich 25, 50 a 100 m pásma), vodárenské nádrže a ochranná pásma vodních zdrojů

Půda

Mapová kompozice obsahující půdní mapu 1:50000 a vrstvu BPEJ.

Blogy

WEBINÁŘ: TVORBA MAPOVÝCH PODKLADŮ PRO VARIABILNÍ APLIKACE V PRECIZNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ POMOCÍ WEBOVÉHO NÁSTROJE

Online - 7. 12. 2021, 13:00
Program webináře – na co se mohou posluchači těšit:

V rámci přednášky Vás Vojtěch Lukas (Mendelova univerzita v Brně) a Karel Charvát jr. (Lesprojekt – služby) seznámí s problematikou variabilní aplikace zohledňující heterogenitu pozemků (půdy, porostů) i webovým nástrojem, který umožňuje připravovat mapové podklady pro variabilní aplikace v precizním zemědělství na základě dlouhodobé relativní variability výnosů dosahovaných v různých částech pozemku.

Chci se registrovat

 V průběhu semináře bude pořizován audiovizuální záznam výhradně za účelem propagace a medializace akce.

HP - call

Chcete být součástí AgriHubu?

HP - mapa

HP - about

Agrihub, člen SmartAgriHubs

SmartAgriHubs je projekt EU ve výši 20 milionů EUR v rámci nástroje Horizont 2020 a sdružuje konsorcium více než 164 partnerů v evropském zemědělsko-potravinářském odvětví. Cílem projektu je realizovat digitalizaci evropského zemědělství podporou zemědělského inovačního ekosystému věnovaného excelenci, udržitelnosti a úspěchu.

Vývoj a přijímání digitálních řešení je dosaženo napjatým ekosystémem 140 digitálních inovačních center zabudovaných do 9 regionálních klastrů, které vedou organizace, které jsou úzce zapojeny do iniciativ a fondů regionální digitalizace.

Více o projektu
Image description