detekce_plodin_content

 

Detekce plodin

Inovační Experiment 1

 

Inovační experiment je založen na analýze časových řad z družic Sentinel 1 a Sentinel 2 a dalších dat s využitím metod umělé inteligence. Tyto výstupy budou nabízeny poradenským službám pro zemědělství, finančnímu a veřejnému sektoru.

ie_1_hack22

 

Agrihub INSPIRE Hackathon 2022

Automatizace výpočtu zón řízení na základě potenciálu výnosu

Nejrozumnější reakcí na rostoucí ceny hnojiv je precizní zemědělství založené na variabilním přístupu k poli. Nahrazení jednotné sazby pro celé pole variabilní sazbou, která zohledňuje specifické požadavky lokality, má největší význam. Při použití přístupu Variable Rate Application se ušetří přibližně 8 % hnojiv ( případová studie ). Většina strojů používaných zemědělci je schopna aplikovat variabilní dávku hnojiv automaticky na základě aplikační mapy na předpis.

 

IE1_Report_challenge_11 ke stažení [PDF, 4MB]

 

 

 

 

 

IE1_part1

 

Agrihub INSPIRE Hackathon 2021

Na základě dlouhodobé vize byly pro tento hackathon naplánovány tři experimenty:

  • použití různých vstupních datových sad
  • předzpracovat vstupní datové sady pomocí neřízené klasifikace
  • zlepšit přesnost klasifikace z družice Sentinel-1 vyhlazením dat z družice Sentinel-1

Všechny tři experimenty byly úspěšně realizovány; postup a výsledky jsou popsány v následujícím dokumentu a také ve videu níže.
Kromě experimentů, které měly vést k vyšší přesnosti, bylo cílem výzvy najít reálné aplikace pro detekci plodin.

 

IE1_Report ke stažení [PDF, 6219kB]

 

 

 

 

IE_part2

 

 

KONTAKTY

 
 

Heřman Šnevajs

Kontakt: herman.snevajs@wirelessinfo.cz

 

Jana Seidlová

Kontakt:  janaseidlova5@gmail.com