IE2_content

 

Monitorování stavu plodin

Inovační Experiment 2

 

Cílem tohoto experimentu je prozkoumat metody sledování stavu plodin založené na analýze časových řad z družic Sentinel 1 a Sentinel 2 a dalších údajů (střídání plodin, IoT, monitory výnosů, údaje o hnojení, údaje o odběru vzorků půdy a plodin, údaje ze senzorů, elektrické vodivosti atd.). Tato data budou analyzována s využitím metod pozorování Země a umělé inteligence.

IE2_part2

 

Agrihub INSPIRE Hackathon 2021

V rámci Agrihub INSPIRE Hackathonu jsme se zaměřili na využití časových řad dat Sentinel 2 a Sentinel 1 ke zjištění časové a prostorové proměnlivosti plodin. Účastníci se zaměřili především na pšenici ozimou a důraz byl kladen na výběr indexů, které nejlépe korelují s obsahem dusíku v plodinách během různých fenologických fázích. Výsledky jsou zdokumentovány v následujícím souboru.

 

IE2_Report ke stažení [PDF, 4420kB]

 

 

 

 

IE2_kontakty

 

 

KONTAKTY

 
 

Heřman Šnevajs

Kontakt: herman.snevajs@wirelessinfo.cz


 

Vincent Onckelet

Kontakt:  vincent.onckelet@plan4all.eu