IE4_content

 

Řízení závlah

Inovační Experiment 4

 

Tento inovační experiment poskytne doporučení pro integraci stávajících klimatických dat, dat IoT a dat Evropského programu Copernius.

ie_4_hack22

 

Agrihub INSPIRE Hackathon 2022

Řízení zavlažování

Experiment byl zaměřen na pomoc zemědělcům odhadnout množství vody, která je v současné době uložena v nádržích na závlahovou vodu, jako jsou malá jezera nebo přehrady. Informace o dostupném množství vody jsou pro zemědělce klíčové, aby mohli rozhodovat o plánování zavlažování nejen podle požadavků plodin, ale také začlenit dostupné množství vody pro účely zavlažování.

 

IE4_Report_challenge_14 ke stažení [PDF, 4MB]

 

 

 

 

 

IE4_part2

 

Agrihub INSPIRE Hackathon 2021

Hlavním cílem výzvy definované pro Agrihub INSPIRE Hackathon bylo nevržení systému, který využívá data GIS (DEM dna nádrže, data o povodí, předpověď počasí - minimálně srážky) k vytvoření nástroje WebGIS, který zemědělci umožní zjistit aktuální množství vody v nádrži na závlahovou vodu a předpověď přítoku vody během/po dešti. To zemědělci pomůže při rozhodování, kolik/jak často/které plodiny bude zavlažovat v souladu s nadcházející změnou klimatu.

 

Postup a výsledky jsou popsány v následujícím dokumentu a také v prezentaci níže.

 

IE4_Report ke stažení [PDF, 274kB]

 

 

 

 

IE4_kontakty

 

 

KONTAKTY

 
 
 

Jakub Fuska

Kontakt: jakub.fuska@uniag.sk