AOPK ČR - INSPIRE Rozložení druhů

Kompozice zobrazuje - (1) rozšíření evropsky významných druhů v polích síťového mapování (referenční síť EEA, pole 1 x 1 km) v Česku sestavené z dat hodnotících zpráv 2013.
aplikace - MapContext
WMC 1.1.0
GEMET - INSPIRE themes, version 1.0:
ISO 19119: CENIA:
nature
Volná:
rozložení druhů
species distribution
evropsky významné druhy
species of community interest
revize: 24.11.2017
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00, Česká republika
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: správce

Kvalita

Generated from WMC file.

Omezení

Informace o metadatovém záznamu

5a17e41d-8504-4c93-a9d3-6b53c0a80138
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jan Votrubec
Kaplanova 1931/1, Praha 4, 148 00, Česká republika
tel: 283069121
email: jan.votrubec@nature.cz
Role: kontaktní bod
24.11.2017

Příbuzné zdroje