Site - header

Nástroje

Nástroje

HSlayers NG

HSlayers NG je webová mapovací knihovna napsaná v jazyce Javascript. Rozšiřuje funkcionalitu OpenLayers 6 a přebírá základní nápady z předchozí knihovny HSlayers, ale na rozhraní frontend používá moderní rámce JS a poskytuje lepší přizpůsobivost. Proto je ke svému názvu přidáno NG („Nová generace“). Je stále ve vývoji a slouží jako open source. Moduly HSLayers jsou konstruovány modulárním způsobem, který umožňuje, aby byly moduly volně připevněny a odstraněny tak, aby byly splněny všechny závislosti. Kontrola závislostí se provádí automaticky.

Jádro rámce je vytvořeno pomocí funkcí AngularJS, requireJS a Bootstrap. Tato kombinace rámců byla vybrána především pro poskytování rychlého a škálovatelného vývoje a pro poskytování moderního a citlivého rozvržení aplikace.

ng.hslayers.org

 

SensLog

Aplikace SensLog je serverová aplikace pro správu senzorových dat s webovým rozhraním. SensLog je řešení vhodné jak pro statický in-situ monitoring různých jevů (meteo stanice) tak i pro senzory umístěné na mobilním nosiči (např. sledování strojů).

Aplikace SensLog provádí následující kroky:

  • přijímá měřená data buď přímo ze senzorového zařízení, nebo nepřímo z jakýchkoli zprostředkujících prvků,
  • ukládá přijatá data do datového modelu implementovaného v objektově-relační databázi s prostorový, rozšířením,
  • před-zpracovává přijatá data pro další rychlejší vyhledávání a analýzy,
  • publikuje uložená data přes systém webových služeb vizualizačním aplikacím nebo jiným uživatelských aplikacím.

SensLog používá ve webových službách formáty JSON, GeoJSON, XML, CSV apod. Zároveň obsahuje rozhraní pro senzorové data podle normy OGC SOS verze 1.0.
Více informací lze nalézt na samostatných stránkách aplikace

www.senslog.org