Site - header

Site - page - o projektu

AgriHub - české zemědělské inovační cetrum

Účelem vzniku AgriHubu je návrh a vývoj inteligentního inovačního centra pro zemědělství. Platforma je navržena k vytvoření vazeb lidí, firem a jiných subjetků se znalostmi a tehnologiemi, které pomohou v realizaci inovačních projektů a nápadů. Jedním z principů je i propojení běžných uživatelů s vývojáři a výzkumníky. Druhým principem je integrace různých typů demo aplikací, kde budou mít zemědělci, vývojáři a výzkumní pracovníci šanci spolupracovat, otestovat různá API pro nová řešení a také poskytovat běžné experimenty.

Řešení je založeno na použití Liferay Portal včetně integrace nástrojů jako jsou SensLog, HSlayers NG atd.

SmartAgriHub je vytvořen ve spolupráci 2 společností - Wirelssinfo a Lesprojekt / služby - se záměrem podporovat a rozvíjet inteligentní zemědělství.

Pro vývojáře

Zaujaly vás naše nástroje a služby? Pokud máte zájem si je vyzkoušet blíže, či zkusit nasadit pro konkrétní projekt, tak pro vás připravíme testovaci/vývojové prostředí a nástroje dáme k dispozici. Pro bližší informace nás kontaktujte na jiri.kvapil@lesprojekt.cz

Wirelessinfo

WIRELESSINFO je neziskové české sdružení - virtuální výzkumná vesnice, která sdružuje malé a střední podniky, výzkum a průmysl. WIRELESSINFO představuje výzkumné a vývojové prostředí, ve kterém několik výzkumných institucí, obchodních společností a regionálních úřadů spolupracuje na vývoji projektů v oblasti nových technologických konceptů. Živá laboratoř je zaměřena především na výzkum a vývoj nových technologií pro poskytování a výměnu geodat. Vývoj aplikací založených na kolaborativních technologiích, implementaci a integraci geoprostorových služeb a nástrojů do nových systémů orientovaných na otevřené služby představují hlavní činnosti této živé laboratoře nejen v rámci projektů financovaných EU, ale také v každodenním pracovním prostředí.

wirelessinfo.cz
Coo

Lesprojekt - služby

Lesprojekt Služby poskytuje komplexní služby na poli informačních technologii, Internetu/Intranetu, geografických informačních systémů (GIS), dálkového průzkumu Země a zpracování obrazů. Hlavní aktivity organizace se nalézají v oblasti sběru a správy dat, návrhu a vývoje geografických informačních systémů.

lesprojekt.cz
Coo