QGIS layman content

 

Layman QGIS Plugin

Plugin je rozšířením geografického informačního systému QGIS. Jedná se o klientskou aplikaci použitelnou jako poskytovatel mapové vrstvy pro server Layman. Hlavní myšlenkou je vytvářet, upravovat vrstvy a mapové kompozice na lokálních stanicích, které se nahrají na server. Může také načítat mapové kompozice / vrstvy v opačném směru jako klient služeb WMS a WFS. Pro použití je  nutná autorizace s nějákým z dostupných serverů liferay.

 

Plugin implementuje rest API Layman serveru. Dokumentace zde: https://github.com/jirik/layman/blob/master/doc/rest.md 

Aktuální verze pluginu:

https://gitlab.com/Vrobel/layman_qgis/-/blob/master/README.md