Rostenice_farma

 

Rostěnice

Farma ROSTĚNICE, a. s. se nachází v Jihomoravském kraji v České republice. V současnosti hospodaří holding společností Rostěnice a.s. na výměře 10.000 ha, na katastrech 24 obcí.

 

Rostenice_demeter_mapa

HS Layers
10 km
Unsaved map
You have unsaved changes!
Additional panels
LayermanagerLegendAdd external dataFilter featuresInfoPrintShare mapFeature tableAdditional panels
Powered by
version 3.0.1-rc.0
Layermanager
  • LPIS A KN 
   • Správní členění
   • Katastr nemovitostí
   • DPB účinné
   • Včely polygon
   • EVP - účinné
  • Půda 
   • Půdní typologie (TKSP ČR)
   • BPEJ aktuální
  • Meliorace 
   • DPB - Míra erozní ohroženosti
   • Meliorace aktuální
  • Nitrátová směrnice 
   • Aplikační pásma dle BPEJ
   • Výnosové hladiny aktuální dle BPEJ
   • Aplikační pásma dle DPB
   • Uložení hnojiv na DPB
   • Výnosové hladiny aktuální dle DPB
  • Voda 
   • Vodní útvary povrchových vod karegorie "řeka" včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů: 2. plánovací cyklus
   • Vodní útvary povrchových vod karegorie "jezero" včetně silně ovlivněných vodních útvarů a umělých vodních útvarů: 2. plánovací cyklus
   • OPVZ - vodárenské nádrže
   • OPVZ - podzemní nebo povrchové
   • Vodní útvary - buffer 25 m
   • Vodní útvary - buffer 50 m
   • Vodní útvary - buffer 100 m
  • Produkční zóny 
   • Podkladová vrstva erozní ohroženosti - hranice DZES
   • Produkční zóny
   • Produkční zóny 2020
   • LPIS - DPB
  • Vývoj vegetace ze Sentinel-1 a Sentinel-2 
   • Řízená klasifikace podle RVI - 2020
   • RVI4S1 index
   • RVI4S1 rozdíl za 6 dní
   • RVI4S1 leden 2021
   • EVI index
   • EVI index difference
   • RVI4S1 KMeans 10-2020
  • Open Land Use 
   • Kombinovaná mapa

Rostenice_tabulka

 
Umístění farmy Česká republika
Use Case Rostenice farm
Rozloha 10 000 ha
Typy plodin

Ječmen jarní (4200 ha), pšenice ozimá (1700 ha), kukuřice (900 ha), kukuřice (1000 ha), řepka olejná (1700 ha), ječmen ozimý (350 ha), sója (150 ha)

Zemědělské projekty
 • Správa plodin specifická pro dané místo
 • Ochrana proti vodní erozi
 • Zajištění úrodnosti půdy
 • Snižování aplikace pesticidů
 • Precizní zemědělství
Plánovaná inovativní řešení na farmě v Rostěnicích
 • 80% půdy se vyznačuje vysokou variabilitou půdy, která je ovlivněna především topografií terénu ve zvlněné / kopcovité oblasti
 • 70% půdy je definováno jako riziková oblast vodní eroze
 • více než 60% půdy je ovlivněno omezením znečištění podzemních vod, které omezuje používání dusíkatých hnojiv a pesticidů.