Site - header

 

vyvoj vegetace_ popis

 

Vývoj vegetace ze satelitních dat

Tato mapová aplikace slouží zemědělským podnikům, jednotlivým zemědělcům a odborné veřejnosti lépe porozumět aktuálnímu stavu a vývoji vegetace na poli. Výstupy z aplikace jsou využitelné i ve finančním sektoru, potravinářství a veřejné správě. Vývoj plodin je analyzován s využitím časových řad satelitních snímků z družic Sentinel-1 a Sentinel-2 evropského vesmírného programu Copernicus. Růst a hustota vegetace na poli jsou v průběhu vegetační sezóny nerovnoměrné a promítají se do odběru živin, které jsou dodávány formou hnojiv, a použití prostředků na ochranu rostlin. Cílem mapové aplikace je pomoci zemědělcům s precizními zásahy na poli - v pravý čas, na pravém místě, v pravém množství. Aplikace byla vyvinuta v rámci Covid-19 hackathonu na podzim roku 2020.
Máte-li zájem o spolupráci, kontaktujte nás na info@plan4all.eu.

 

 

Aplikace_vegetace

Aplikace je dostupná pro následující oblasti

Vegetace_slider

Vegetace_popis