Skip navigation

Účelem vzniku AgriHubu je návrh a vývoj chytrého technologického inovačního centra pro zemědělství. Platforma je navržena k vytvoření vazeb lidí, firem a jiných subjektů se znalostmi a technologiemi, které pomohou v realizaci inovačních projektů a nápadů. Jedním z principů je i propojení běžných uživatelů s vývojáři a výzkumníky. Druhým principem je integrace různých typů demo aplikací, kde budou mít zemědělci, vývojáři a výzkumní pracovníci šanci spolupracovat, otestovat různá API pro nová řešení a také poskytovat běžné experimenty. Třetím principem je zpřístupnění otevřených dat dostupných v České republice.

Řešení je založeno na použití Liferay Portal včetně integrace nástrojů jako jsou SensLog, HSlayers NG, QGIS atd.

SmartAgriHub byl založen ve spolupráci 2 společností - Wirelessinfo a Lesprojekt / služby - se záměrem podporovat a rozvíjet inteligentní zemědělství. V současné době je vyvíjen ve spolupráci se Zemědělským svazem České republiky a Výzkumným ústavem rostlinné výroby, v.v.i.

Pro vývojáře

Zaujaly vás naše nástroje a služby? Pokud máte zájem si je vyzkoušet blíže, či zkusit nasadit pro konkrétní projekt, tak pro vás připravíme testovací/vývojové prostředí a nástroje dáme k dispozici. Pro bližší informace nás kontaktujte na jiri.kvapil@lesprojekt.cz